Rodzina

Wsparcie dla rodziny i dzieci jest dla nas szczególnie ważne. Dlatego pomagamy naszym pracownikom w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Dopłacamy lub całkowicie opłacamy czesne w przedszkolach dla ich dzieci.

Społeczeństwo

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że społeczna odpowiedzialność stała się wartością dla naszych pracowników, a często wypływa także z ich własnej inicjatywy. Często pomagamy w drobnostkach, ale niekiedy bierzemy udział w czymś większym, jak pokazuje niedawny
skomplikowany przypadek rozdzielonej rodziny.
Zdołaliśmy ściągnąć dwójkę dzieci jednego z naszych pracowników z Afryki do Europy – i to
pomimo licznych biurokratycznych barier. Z inicjatywy naszych pracowników wspieramy również sierociniec dla dziewczynek w Kenii.

Społeczność lokalna

Dbamy również o społeczne zaangażowanie w najbliższym otoczeniu. Zdajemy sobie sprawę, że jako przedsiębiorcy ponosimy szczególną odpowiedzialność za naszą społeczność lokalną i jej najbliższe otoczenie. Dlatego wspieramy finansowo kluby sportowe (jako sponsor koszulek dla drużyn młodzieżowych) oraz straż pożarną.
Przejęliśmy również patronat nad projektem wychowawczym
„Klasse 2000“ dla lokalnych szkół podstawowych. Ponadto jesteśmy głównym sponsorem pierwszoligowej żeńskiej drużyny koszykówki AVIDES Hurricanes.