Wizja i misja firmy

Poczucie odpowiedzialności jest istotnym elementem naszej kultury organizacyjnej.

Sprzedawca z pasją.
Rozumiemy skalę naszej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego, społeczeństwa, naszych klientów i dostawców, jak również pracowników naszej firmy. Chcemy sprawić, aby to poczucie odpowiedzialności stało się integralną częścią naszej codzienności, którą stale będziemy rozwijać.

Nasze cele chcemy osiągać z troską o ochronę środowiska. Dążymy do długofalowego, ale
i zrównoważonego wzrostu: pragniemy chronić zasoby oraz postępować fair wobec naszych pracowników i partnerów biznesowych. Pragniemy, aby był to nasz wkład w rozwój społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas odpowiedzialne i uwzględniające potrzeby przyszłych pokoleń działanie dla dobra społeczeństwa. Jest to ważne przesłanie, stanowiące element naszej kultury organizacyjnej. Wartości, takie jak współpraca, lojalność i otwartość, wyznaczają kierunki naszych działań. Relacje z klientami, dostawcami i naszymi pracownikami warunkują w znacznej mierze pomyślność naszych przedsięwzięć.

Współpraca

Współpraca

Jako pracownicy Avides jesteśmy wspólnie twórcami sukcesu naszej firmy. Sprawiedliwe traktowanie i troska o innych są wartościami, które wyznajemy.

Zysk

Zysk

Chłodne kalkulacje i liczby, z którymi się nie dyskutuje – to nasza codzienność. Oprócz maksymalizacji zysków stawiamy na współpracę przynoszącą wzajemne korzyści.

Gotowość do eksperymentów

Gotowość do eksperymentów

Nie poprzestajemy jedynie na analizie liczb i faktów: cały czas odkrywamy nowe obszary działalności, ciągle się rozwijamy i podążamy coraz to innymi ścieżkami.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Tylko zrównoważony rozwój umożliwia czerpanie długofalowych korzyści z własnej pracy. Stawiamy na odpowiedzialne traktowanie pracowników, środowiska naturalnego i partnerów biznesowych.