W numerze 22/2015 TextilWirtschaft, czasopisma specjalistycznego niemieckiej branży tekstylnej, ukazał się artykuł „Die Schattenmänner von Hemsbünde” („Cienie z Hemsbünde”). Jako przedsiębiorstwo, które skupia się na ponownym wprowadzeniu na rynek towarów ze zwrotów konsumenckich i nadwyżek stanów magazynowych, AVIDES oferuje rozwiązanie dla poważnego problemu przemysłu mody. TextilWirtschaft prezentuje przedsiębiorstwo oraz rynki zbytu dla towarów, a także przedstawia informacje o przystąpieniu do firmy Lutza Mai, dotychczasowego szefa H.I.S.
Artykuł można przeczytać pod adresem http://www.textilwirtschaft.de/suche/show.php?src=40&ids%5B0%5D=315026&a=0